تخفیف!

ژل WARMEX روان کننده و ایجاد احساس گرمای بیشتر

300,000 ریال

روان کننده و از بین برنده خشکی و دسپارونیا در بانوان

 

ناموجود

توضیحات

ایجاد احساس گرمای بیشتر

از مواد اولیه و موثره مرغوب تحت نظارت واستاندارد سازمان غذا ودارو (E.D.O)

رعایت استاندارد های لازم و کنترل شیمیایی و میکروبی خاص استفاده شده است.