تخفیف!

ژل ICE COUPLE روان کننده و از بین برنده خشکی در بانوان

300,000 ریال

از بین برنده خشکی و دیسپارونیا در بانوان

 

ناموجود

توضیحات

از بین برنده خشکی و دیسپارونیا در بانوان

ایجاد احساس خنکی بیشتر

از مواد اولیه و موثره مرغوب تحت نظارت واستاندارد سازمان غذا ودارو (E.D.O)

رعایت استاندارد های لازم و کنترل شیمیایی و میکروبی خاص استفاده شده است.

۵۰ میل