تخفیف!

ظرف میوه کوچک

38,000 ریال

ظرف خوراکی کودکان

ناموجود

توضیحات

در ابعاد ۱۲ در ۱۲ می باشد.

۰٫۲۵ لیتر